Wist u dat Circore sinds juli ook in DuboCalc staat? DuboCalc staat voor Duurzaam Bouwen Calculator en is ontwikkeld door Rijkswaterstaat om de duurzaamheid en milieukosten van aanbestedingen te berekenen en te vergelijken. Daarbij worden de emissies van elke stap in de levenscyclus meegenomen, van aanleg en beheer tot sloop.

 

EMVI / BPKV aanbestedingen

Opdrachtgevers kunnen in DuboCalc gebruiken in hun EMVI / BPKV aanbestedingen (Economisch Meest Voordelige Inschrijving / Beste Prijs Kwaliteit Verhouding), waarbij een DuboCalc-berekening en een zo laag mogelijke MKI-score (milieukostenindicator) een gunningscriterium is. Potentiële opdrachtnemers en derden kunnen de milieukosten van verschillende ontwerp- en uitvoeringsvarianten vergelijken en hun inschrijving verbeteren.

Zeer lage Co2-footprint

Een gebruiker kan sinds juli Circore selecteren uit de bibliotheek en zo de milieueffecten van ons materiaal meenemen in een aanbesteding. Door de lange levensduur en de zeer lage CO2-footprint van onze Circore producten komt u met ons materiaal goed voor de dag bij uw aanbesteding.

 

Nieuws overzicht