Circore staat in de Nationale Milieudatabase Circore is ISO-gecertificeerd

Onze beloften op een rij

1

Provincies, waterschappen en gemeenten hebben 50 jaar lang geen omkijken naar hun circulaire grondkeringen.

2

De producten van Circore zijn onderhoudsarm.

3

Circore verstrekt een materiaalgarantie van twee jaar.

4

De producten rotten niet en zijn succesvol getest op effecten van intrillen en uitloging.

5

Circulaire grondkeringen passen perfect in de duurzame toekomstvisie van Nederlandse overheden.

Teruggewonnen kunststof in alle opzichten duurzamer dan hardhout

Stel, een waterschap of gemeente wil een kilometer kantbeschoeiing laten aanbrengen en maakt een kostenplaatje voor de lange termijn. Traditioneel wordt gekozen voor hardhout, wat ruwweg 20 jaar meegaat. Over een periode van zo’n 40 jaar lopen de kosten voor installatie en sanering dan op; het moet immers nog een keer gebeuren. Door de houdbaarheid van Circore kantbeschoeiing wordt in die 40 jaar een kostenbesparing van ongeveer 51 procent gerealiseerd. Bij een damwand kunnen de besparingen oplopen tot 61 procent. Dan zijn de kosten voor het milieu bij gebruik van hardhout nog buiten beschouwing gelaten.

Kantbeschoeiing
Damwand
infographic, kosten, circore
Uw besparing 51% Prijsverschil: € 80.000,- Uitgaande van 1000 meter materiaal
infographic, kosten, circore
Uw besparing 61% Prijsverschil: € 47.000,- Uitgaande van 100 meter materiaal