Vanaf 1 februari is Circore is opgenomen in de Nationale Milieudatabase. Een plek in deze database verkrijg je niet zomaar. Hiervoor is gevalideerd onafhankelijk onderzoek nodig, dat door een erkend LCA bureau wordt uitgevoerd. Zo wordt de milieuprestatie bepaald. Overheden kunnen met de Nationale Milieudatabase een afgewogen materiaal- en installatiekeuze maken voor de diverse bouwprojecten.

De Nationale Milieudatabase is in het leven geroepen voor een eenduidige berekening van de milieuprestatie van materialen voor bouw- en GWW-projecten (Grond-, Weg- en Waterbouw). Een waterschap, aannemer of andere partij kan in deze database diverse materialen met elkaar vergelijken op basis van CO2-emissie (energiebesparing) en uitputting van grondstoffen. Zo kan de uiteindelijke milieuprestatie van een project bepaald worden.

Uiteindelijk komen we voor kantbeschoeiing op € 2,57 aan milieukosten per strekkende meter en voor damwanden is dit zelfs maar € 1,51. Bovendien hebben we de onderzoekers de opdracht gegeven om in hun onderzoek uit te gaan van een worst-case scenario. Dit houdt in dat een groter deel van de opwerking is toegerekend aan de Circore producten dan door de SBK Bepalingsmethode wordt voorgeschreven. Dit omdat wij een zo eerlijk mogelijk beeld van onze producten willen geven.

Wilt u meer weten over Circore en hoe het materiaal zich verhoudt met andere materialen? Zoek Circore dan op in de Nationale Milieudatabase of neem contact met Jan-Willem Ebbens, International Account Manager.

Nieuws overzicht