De provincie Drenthe streeft ernaar zoveel mogelijk gebruik te maken van duurzame materialen en nam daarom deel aan een pilot om Circore toe te passen als beschoeiingsmateriaal bij een sloot van het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD). Deze sloot ligt langs het fietspad aan de provinciale weg N371 bij Geeuwenbrug.

De keuze voor Circore past helemaal in de visie van het Drentse college om een toekomstgerichte, circulaire economie te bevorderen. Gabby van Meer, vanuit Compris betrokken bij het project, vertelt: ”Drenthe wil groene economie bevorderen. Voor het produceren van beton zijn fossiele brandstoffen nodig, voor hout wordt natuur vernietigd en staal doet er veel te lang over om te worden afgebroken. Het nieuwe beschoeiingsmateriaal van Circore komt op het goede moment.”

Klantcase overzicht

Meer klantcases

Kantbeschoeiing Stede Broec

Voor ons project zijn er geen bomen gekapt. Lees verder

Boompalen in Nieuwegein

Waarom een boom kappen om een jonge boom te laten groeien? Lees verder

Beschoeiingen Waterschap Brabantse Delta

De beschoeiing ziet er strak en fris uit. Het is een geweldig voorbeeld van duurzaamheid. Lees verder

Kantbeschoeiing Volkstuinvereniging Ridderkerk

“De kantbeschoeiing was er helemaal niet, dus we zijn er erg blij mee." Lees verder

Beschoeiing/Bodemval Hoogerheide

Werken met Circore kunststof realiseert duurzame kwaliteit in de sloot. Lees verder